Pensionsuppgörelsen: Pensionsåldern höjs och premiepensionssystemet görs om radikalt

Publicerad 2017-12-14 07:27

Pension Den blocköverskridande Pensionsgruppen har kommit överens om den största pensionsreformen sedan 1994. Åldersgränserna för när man tidigast och senast kan gå i pension höjs. Dessutom görs premiepensionssystemet om radikalt.

Det är på DN Debatt som Pensionsgruppen i dag presenterar förslagen. Och det handlar om långtgående förändringar.

”Vi har tillsammans kommit överens om att renovera pensionssystemet för att säkra långsiktigt höjda, hållbra och trygga pensioner”, skriver de partier som ingår i Pensionsgruppen, det vill säga S, MP, M, L, C och KD.

Pensionsgruppen föreslår bland annat att den lägsta åldern för att ta ut allmän pension stegvis höjs från 61 till 64 år 2026.

Åldern för att ta ut garantipension höjs från 65 till 66 år och det sker redan år 2023. Från år 2026 kommer garantipensionen att ”knytas till den fortsatta medellivslängdökningen”. Men den som arbetat i 44 år kan få garantipension tidigare. Dessutom utökas garantipensionen med ett tilläggsbelopp för de pensionärer som har det tuffast, samtidigt som taket i bostadstillägget ska höjas.

Men det blir också möjligt att jobba kvar längre på sin arbetsplats. I dag har man rätt att jobba till 67 år. Från och med 2023 förlängs den rätten till 69 år.

Premiepensionssystemet görs om

För att ”ge bättre trygghet och högre framtida pensioner” görs premiepensionssystemet om rejält. Bland annat kommer staten ta ett större ansvar för att det inte ska kunna finnas oseriösa aktörer i premiepensionssystemet, skriver Pensionsgruppen.

Som ett första steg ska Pensionsmyndighetens 30-punktsprogram införas snarast. Det innebär bland annat att fonder måste ha en viss andel av kapitalet utanför premiepensionssystemet. Dessutom ska inga samarbetsavtal ingås med fonder som så gott som uteslutande riktar sig mot svenska marknaden men är etablerade i utlandet.

”I ett andra steg kommer dagens öppna fondtorg göras om till ett tryggt fondtorg med kontrollerade och professionellt upphandlade fonder. En konsekvens av dessa åtgärder är att antalet fonder kommer minska avsevärt. Förvalet (Sjunde AP-fonden) är utgångspunkten i det nya premiepensionssystemet där staten ansvarar för att ge en kostnadseffektiv, trygg och stabil pensionsförsäkring med hög avkastning för de som inte vill välja”, skriver Pensionsgruppen på DN Debatt.