I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annons Fisher Investments fokuserar vanligtvis på de ekonomiska aspekterna av pensionsplanering – från långsiktiga ekonomiska mål till anpassad tillgångsfördelning. Den här typen av ekonomiska beslut är jätteviktiga, men man måste också tänka på de sociala och personliga aspekterna när man gör upp en pensionsplan, något som vi lärt oss mycket om när vi pratat med tusentals investerare under de senaste decennierna.

Det är viktigt att man vet vad man vill prioritera och vad man vill lägga sin tid på under pensionsåren. Och om man har en partner är det viktigt att man planerar tillsammans.

Par som har varit tillsammans i årtionden har ibland helt olika syn på hur en idealisk pension tillsammans ska se ut. Det är så klart helt okej, eftersom det handlar om ett nytt äventyr tillsammans. 

Men innan ni ger er ut på pensionsäventyret kan det vara bra att slå fast: Hur ni hoppas kunna tillbringa er tid. Var ni vill bo. Vad ni hoppas kunna göra med era pengar under pensionsåren. Den här sortens information kan vägleda ert sparande och era investeringar, och ökar era chanser att få många bekväma och trevliga år som pensionärer.

Den här artikeln hjälper dig och din partner att föra produktiva samtal kring era förhoppningar inför pensionen, var ni vill bo och hur man planerar för oväntade händelser.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Prata tidigt och ofta

Att prata med din partner om pensionen är det första steget. Tydlig och öppen kommunikation hjälper er att anpassa era prioriteringar och undvika missförstånd i ett senare skede. Det är inte enkelt att prata på ett effektivt sätt om potentiellt svåra saker, men det är värt den tid och det arbete ni lägger ner på det. Här följer några tips.

Börja i tid: Förutsätt inte att ni har samma syn på framtiden. Börja prata om era förhoppningar inför framtiden långt innan ni går i pension. På så sätt upptäcker ni vad ni tycker lika och olika om långt innan en potentiell kris (där en person vill bo på landet och den andra i stan). Ju mer tid ni har på er, desto mindre stress och större chans att ni lyckas.

Var öppen: När man strävar efter att förstå den andra personens perspektiv och åsikter blir samtalet i allmänhet mer produktivt, även om man inte alltid tycker lika. Ställ öppna frågor och lyssna noga på svaren för att ta reda på vad som är viktigast för din partner. På så sätt förstår ni varandra bättre och det blir lättare att kompromissa. Ett par exempel för att komma igång: Hur ser en idealisk framtid ut för dig? Var är du mest orolig över? Vad tror du kommer att göra dig lycklig?

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Fortsätt prata: Att prata om pensionsplaner är en lång process och ingenting man stressar igenom på någon timme. Många par diskuterar det här ämnet regelbundet. Dina prioriteringar och förhoppningar kanske ändras över tid, särskilt om din hälsa, livsstil, familj eller andra omständigheter förändras.

Läget är A och O

Var ni vill tillbringa pensionsåren är ett avgörande beslut som ligger till grund för de flesta andra beslut. När ni vet var ni vill bo kan ni göra uppskattningar kring bostadspriser och andra kostnader, samt fundera kring hur ni vill tillbringa era dagar. Det här är ett mycket viktigt beslut, och förhoppningsvis kan följande frågor hjälpa er att tänka igenom var ni vill bo.

Hur nära vill ni bo familj och vänner? För vissa människor är det sociala umgänget en mycket viktig del av livet som pensionär. En del vill bo nära familjen, medan andra väljer att flytta till en annan stad. Om du funderar på att flytta kan det vara bra att tänka på hur du kommer att hålla kontakten med vänner och familj, och hur du kommer att knyta nya sociala kontakter.

Hur viktigt är klimatet? Du kanske drömmer om att bo vid havet, i bergen eller någonstans där det alltid är varmt. Vissa människor föredrar ett milt klimat av hälsoskäl. Om din budget tillåter det kan du överväga att bo på två olika platser.

Hyra eller köpa? Prata med din partner om för- och nackdelarna med att hyra eller köpa en bostad. Om dina likvida tillgångar är tillräckligt stora, och du planerar att bosätta dig någonstans permanent, kan det vara bättre att köpa istället för att hyra. Men glöm inte att det krävs både tid och pengar för att underhålla en fastighet, plus eventuella bolånekostnader. Det kan även kännas betungande med mer ansvar i takt med att du blir äldre.

Har du räknat ut dina totala levnadskostnader? Levnadskostnaderna varierar beroende på var man bor. Vi rekommenderar att du tänker igenom alla potentiella kostnader: mat, el, vatten, underhåll, kläder, resor, fritidsintressen och andra saker du lägger pengar på. Det kan vara praktiskt att bo på en plats där du har nära till vårdtjänster, även om det betyder något högre levnadskostnader.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Planera för oväntade händelser

Man kan inte planera för allt, men det är bra att ha en plan B eller C om saker och ting inte går som man tänkt sig. Många saker ligger trots allt bortom individens kontroll.

Här följer några idéer:

  • Räkna med förändringar. Du kanske inte kommer att behöva vård eller hjälp i hemmet, men det kan vara bra att planera för ett sådant scenario. Hur skulle era planer förändras om en av er till exempel behöver specialistvård?
  • Diskutera ekonomiska beslut tillsammans. Även om en av er kanske tar på sig huvudansvaret så är det viktigt att båda två har en grundläggande uppfattning om er ekonomi. Det är särskilt viktigt om någonting händer med personen som har huvudansvaret för ekonomin i förhållandet.
  • Var flexibel och tålmodig. Det är ganska sannolikt att någon aspekt av pensionärslivet inte kommer att gå som planerat. Om det händer är det bra om man kan vara flexibel och ta fram en ny plan som fungerar för er båda.

Det är viktigt att spara och investera inför pensionsåren, samt att ha en heltäckande ekonomisk plan. Men det är också viktigt att prata med din partner om hur ni vill att pensionsåren ska se ut. Det kan ta tid och kräva mycket arbete att komma fram till en gemensam vision, men det är värt besväret.

Med en gemensam vision undviker ni missförstånd och får förhoppningsvis ut så mycket som möjligt av era år tillsammans, och dessutom är ni bättre rustade att ta itu med eventuella problem som dyker upp.

Genom att prata med din partner om era gemensamma pensionsplaner kan ni få en säkrare och lyckligare framtid tillsammans.

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.