Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren.

Pension I en färsk rapport sågar Pensionsmyndigheten grundskyddet i det svenska pensionssystemet. Grundskyddet ska garantera en viss inkomst för den som inte har tillräcklig egen inkomstgrundad pension. Men Pensionsmyndigheten menar att systemet har en rad brister och vill nu att en statlig utredning ska analysera grundskyddet.

Det finns fyra förmåner för grundskyddet inom det allmänna pensionssystemet:  garantipension, bostadstillägg, särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Men Pensionsmyndigheten menar att det är svårt att förstå dessa förmåner som dessutom införts vid flera olika tillfällen med olika syften.

− Syftet med de olika förmånerna är delvis oklara och delvis motstridiga. Pensionsmyndigheten ifrågasätter om reglerna idag är ändamålsenliga, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Regelverken för att ansöka om rätt att få dem skiljer sig åt. Det kan leda till att pensionärer som har rätt till en del av förmånerna riskerar att få fel belopp eller inte få del av dem alls, menar Pensionsmyndigheten.

− Dagens grundskydd har ärvts och byggts på under många år. Som det nu är konstruerat ger det i närmast intrycket av ett lapptäcke. Det har inte heller gjorts någon samlad analys och bedömning av mål och hur de olika delarna samverkar. Om syftet med grundskyddet är att så effektivt som möjligt motverka ekonomisk utsatthet så är dagens grundskydd vare sig enkelt, träffsäkert eller ekonomiskt, säger Ole Settergren.

 I rapporten, med titeln ”Alternativ för ett enklare grundskydd”, föreslår myndigheten en del förenklingar. Men Pensionsmyndigheten vill också att grundskyddet ska analyseras i en statlig utredning.

− Rapporten analyserar möjliga mindre förenklingar inom ramen för nuvarande regelsystem. Vi anser att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att analysera och föreslå tydliga mål och ändamålsenliga regler för att nå dessa mål, säger Ole Settergren.