Pension Över en miljon pensionärer fick höjd pension efter riksdagens beslut i juni att höja garantipensionen och bostadstillägget. Det visar en färsk rapport från Pensionsmyndigheten.

Riksdagens beslut innebar höjd garantipension och ett höjt tak för hur hög inkomstgrundad pension man får ha för att vara berättigad till garantipension.

Dessutom höjdes fribeloppet som används vid beräkning av bostadstillägg. Alla som har bostadstillägg och är 65 år och äldre fick också höjt konsumtionsstöd.

– Lagändringarna har fått fler effekter. De pensionärer som redan hade garantipension har fått ett högre belopp och ett stort antal pensionärer har fått garantipension för första gången. De som har bostadstillägg har fått en höjning, men det är inte fler personer som får tillägget, säger Linnea Lantz, analytiker på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Pensionsmyndigheten har analyserat effekten av lagändringarna genom att jämföra utbetalningarna mellan juli och augusti då ändringarna trädde i kraft.

Enligt analysen fick 1 025 300 pensionärer höjd garantipension eller höjt bostadstillägg. De 655 800 pensionärer som redan hade garantipension fick i genomsnitt en höjning med 900 kronor. 341 800 pensionärer som tidigare inte haft garantipension fick för första gången i genomsnitt 500 kronor i garantipension. De 289 200 pensionärer som hade bostadstillägg fick i genomsnitt en höjning med 400 kronor, skriver Pensionsmyndigheten.

– För de allra flesta påverkas pensionen främst av vad man tjänar genom hela livet, om man har tjänstepension och vid vilken ålder man väljer att börja ta ut sin pension. Garantipensionen och bostadstillägget är två olika skattefinansierade grundskydd för de med låg till normal pension, säger Linnea Lantz.

De flesta som fått höjd pension är kvinnor. Det handlar om 75 procent av de som fått höjd eller ny garantipension och 72 procent av de som fått höjt bostadstillägg.

– Eftersom kvinnor i genomsnitt har en lägre livsinkomst än män får de också i genomsnitt en lägre pension. Därför är det framför allt kvinnor som får en högre pension när grundskyddet höjs, säger Ann-Sofie Kraft Nilsson.