Pensionsförsäkringen med hängsle och livrem

Pensionsförsäkringen med hängsle och livrem

Publicerad 2009-12-16 14:33

Traditionell pensionsförsäkring passar de sparare som är försiktiga och inte vill förlora pengar. Men det kostar också i form av högre avgifter och risk för sämre avkastning.

Innan 90-talet var traditionell pensionsförsäkring det enda sättet att spara avdragsgillt till sin pension. Men det var en mycket populär sparform – speciellt bland höginkomsttagare som kunde ha upp till 85 procents marginalskatt innan den stora skattereformen. För det innebar att insättningen i försäkringen nästan blev ”gratis”.

Skillnaden mellan traditionell pensionsförsäkring och de moderna varianterna – fondförsäkring och IPS – är framför allt att du överlåter till försäkringsbolaget att förvalta ditt pensionskapital. Bolagen placerar sedan ganska fritt i olika värdepapper och ibland även fastigheter.

De realisationsvinster som görs är skattefria liksom utdelningar och normalt får du göra avdrag med högst 12 000 kr i deklarationen.

Men det finns också andra skillnader. Pensionssparande i traditionell försäkring ska ge en garanterad avkastning på ca 2 procent per år före skatt och avgifter. Det innebär att du är garanterad en positiv avkastning – även om den inte behöver bli särskilt stor om förvaltaren gör sämre placeringar.

– Därför passar traditionell pensionsförsäkring de sparare som vill bevara sitt sparkapital framför allt, menar Mikael Nyman, chefredaktör för nyhetsbrevet Pensionsnyheterna. Och som själva vill slippa att hålla på och placera om i portföljen.

Utöver det kan det bli ytterligare avkastning som kallas återbäringsränta. När det har varit goda börstider en period har återbäringsräntorna varit höga – och det blir ett överskott som samlas på hög.

Denna återbäring är dock inte garanterad, vilket innebär att försäkringsbolaget kan göra ett sk återtag om man anser att det skulle behövas i sämre tider när den garanterade avkastningen annars skulle kunna hotas.

– Det som hänt under senare år med traditionella pensionsförsäkringar är att Finansinspektionens så kallade trafikljussystem har gjort att försäkringsbolagen måste bli försiktigare. De måste se till att det finns pengar till den garanterade räntan, det vill säga att de tillgångarna placeras räntebärande, säger Mikael Nyman.

Återbäringsräntorna kan skilja kraftigt mellan olika bolag beroende på deras förvaltning. Just nu har AMF Pension högst återbäringsränta med 12 procent.

I en traditionell pensionsförsäkring går det också att koppla olika försäkringsskydd.

  • Återbetalningsskydd. Om du skulle avlida innan utbetalningarna börjat kan pensionen i stället betalas ut till en förmånstagare. Det är finns naturligtvis en kostnad för detta – AMF pension beräknar att din egen pension minskar med 10-20 procent.
  • Familjeskydd. Om du skulle avlida kan ett familjeskydd ge en efterlevandepension till dina anhöriga – storleken kan variera. Men allt kostar naturligtvis avgifter och drar ner storleken på kapitalet som ska utgöra en del av ditt pensionskapital. Därför är det viktigt att noga analysera din familjesituation innan du skriver under ett försäkringsavtal.

MAGNUS ALFREDSSON, PRIVATA AFFÄRER