Pension Kvinnorna tar hand om sina sjuka barn mer än vad männen gör. Det har kostat kvinnorna 4,2 miljarder i sämre pension, enligt Handelsbankens beräkningar.

Män får i genomsnitt 7 100 kr mer i pension varje månad än kvinnor. Att många kvinnor deltidsarbetar är den största förklaringen till skillnaden. 26 procent av kvinnorna jobbar deltid mot 12 procent av männen.

Men också det faktum att kvinnorna vabbar (vård av barn) oftare påverkar pensionen.

En person med en genomsnittlig lön på 36 100 kr förlorar 136 kr om dagen i pensionsinbetalningar för varje vab-dag.

Eftersom kvinnorna i genomsnitt svarat för 62 procent av vabbande de senaste tio åren handlar det om mycket pengar.

Enligt Handelsbankens beräkningar har Sveriges kvinnor på grund av ojämställt vabbande förlorat 4,2 miljarder kr i pensionsinbetalningar de senaste 10 åren. 

–Trots att pensionssystemet i sig är jämställt är skillnaderna i utbetalningar till pension mellan män och kvinnor större än skillnaderna i lön. Det beror på en rad faktorer, säger Martin Björgell pensionsexpert på Handelsbanken Liv.

Han menar att det går att påverka genom att dela mer lika på både vab och föräldradagar.

–Det går att lägga upp sin ekonomi på ett jämställt sätt, men det kräver aktiva beslut.  Om den ena partnern tar ut fler föräldradagar eller jobbar deltid kan den andra exempelvis kompensationsspara till den som är hemma mest, säger Martin Björgell.

5 tips för en mer jämställd pension:

  1. Jobba heltid om det är möjligt.
  2. Dela lika på föräldraledighet och på vab-dagar.
  3. Kompensera varandra ekonomiskt om ni inte delar jämställt på dagarna hemma.
  4. Komplettera med ett privat sparande.
  5. Gör deltidskalkylen för att räkna ut hur mycket deltidsarbete påverkar din pension.
Fördelning vab Sverige Antal nettodagar Andel i procent
  År Kvinnor Män Kvinnor Män
  2012 6426936 3646047 64% 36%
  2013 7122260 4202910 63% 37%
  2014 7315208 4392282 62% 38%
  2015 7530893 4632162 62% 38%
  2016 7910925 4917198 62% 38%
  2017 8016417 4998906 62% 38%
  2018 8472753 5289021 62% 38%
  2019 8231626 5164310 61% 39%
  2020 10104192 6540878 61% 39%
  2021 9738431 6424268 60% 40%
  2022
(jan-mar)
1617865 1081100 60% 40%
Genomsnitt
(2012-2021)
  8086964 5020798 62% 38%
Sammanlagt vab-dagar (2012-2022)   82487506 51289082    
Pensionsbortfall
(á 136 kr/dag)
  11 210 052 065 6 970 186 243