Pensionen ökar flera hundra kronor nästa år

Publicerad 2015-07-23 14:02

Pension Nästa år ökar inkomst- och tilläggspensionen med 4,2 procent, i snitt 340 kronor i månaden efter skatt. Men de med lägst pension får i stället en sänkning med 30 kr i månaden. Samtidigt har regeringen aviserat skattesänkningar för pensionärer, vilket gör att många pensionärer får mer än 500 kr mer i månaden att röra sig med.

Pensionerna höjs för pensionärer från och med årsskiftet. Det är inkomst- och tilläggspensionen som ökar med 4,2 procent nästa år. Skälet är att sysselsättningen ökade under 2014.

– För pensionärer ökar inkomst- och tilläggspensionen med 4,2 procent 2016. För pensionsspararna blir räntan på inkomstpensionskontona 5,9 procent i nästa orange kuvert, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Att inkomstpensionen höjs beror mest på att sysselsättningen ökade ifjol jämfört med 2013. Hur många som jobbar och hur mycket de tjänar styr hur pensionen utvecklas.

Även AP-fonderna bidrog positivt till systemets tillgångar med en avkastning på 12,0 procent eller 127 miljarder kronor under 2014, vilket också har betydelse.

Garantipensionen och de flesta tjänstepensioner bestäms av prisbasbeloppet som sänks med 200 kr eller 0,4 procent nästa år. Det betyder att de som har lägst pension, det vill säga de som har enbart garantipension, får sänkt pension med cirka 30 kronor i månaden.

Pensionärer med bostadstillägg och som får höjd pension kan vid årsskiftet bli av med en del av bostadstillägget just för att pensionen går upp. Dock mildras det något av att bostadstillägget höjs med upp till 100 kr i månaden från och med den 1 september i år.

Så här blir höjningen för olika grupper:

• cirka 1,3 miljoner pensionärer, som varken har garantipension eller bostadstillägg, får höjd inkomstpension med 4,2 procent.

• 460 000 pensionärer får en förändring av summan av inkomst- och garantipension som ligger mellan -0,4 och +4,2 procent.

• 330 000 pensionärer med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och/eller bostadstillägg får en sänkning på cirka -0,4 procent.

Regeringen har dessutom aviserat att skatten för pensionärer ska sänkas nästa år. Cirka 1,3 miljoner pensionärer som är 65 år och äldre och tjänar under 20 000 kronor i månaden får då sänkt skatt.

Regeringen har redovisat att det kan röra sig om 250 kronor per månad i skattesänkning för en pension på 10 000 kronor per månad.

För en stor del av pensionärerna innebär dessa båda förändringar sammantaget flera hundralappar mer i plånboken, varje månad.