Pension De allra flesta pensionärer kan se fram emot små höjningar i pensionen från 2022. Höjningarna blir mellan 360 kr och 840 kr per månad efter skatt, uppger Pensionsmyndigheten.

Beloppen skiljer sig rejält åt eftersom det finns flera olika faktorer som styr hur pensionens olika delar utvecklar sig under ett år.

– Höjningen av pensionen blir högre vid det här årsskiftet jämfört med förra årsskiftet vilket till största del beror på en starkare inkomstutveckling i samhället under 2021 jämfört med 2020, säger Linda Wiese, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Men även tre regeländringar har inverkat på nästa års höjningar. Den första är ett förstärkt grundavdrag och den andra är ett höjt tak för bostadskostnaden i bostadstillägget, från 7 000 kr till 7 500 kr.

Den tredje förändringen är att tilläggsbeloppet höjs från 340 till 540 kr för bostadstillägget, och från augusti nästa år genomförs ytterligare en höjning av tilläggsbeloppet, till 740 kr.

– Höjningar i tilläggsbelopp gäller för ensamboende pensionärer. De som är sammanboende får halva beloppet vardera. Höjningen kommer att utbetalas automatiskt så ingen med bostadstillägg behöver därför vara rädd att gå miste om höjningen, säger Agneta Claesson som är pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

Utöver dessa förändringar höjs ”följsamhetsindex” som styr inkomst- och tilläggspensionen, med 2,5 procent för 2022. Prisbasbeloppet, som påverkar garantipensionen och förmånsbestämda tjänstepensioner, höjs dessutom med 1,5 procent. Höjningen med 2,5 procent motsvarar inkomstutvecklingen minus förskottsräntan som är 1,6 procent.

Premiepensionen, omfattar cirka 1,7 miljoner av landets 2 miljoner pensionärer över 65 år som tar ut full pension. För dessa höjs premiepensionen med mellan 6–31 procent, vilket motsvarar mellan 9 och 384 kr.

Från och med juldagen, den 25 december, kan alla logga in på pensionsmyndigheten.se för att se sina personliga belopp för 2022.

De som inte har tillgång till digital inloggning får vänta till den 11-14 januari, då informationen kommer i den fysiska brevlådan från myndigheten.