Penser Access: Vi ser fram emot ökad tydlighet - Vivesto

2023-02-27 11:00:00

Lägre kostnader förlänger uthålligheten
Bolaget uppvisade som förväntat inga intäkter i det fjärde kvartalet. Den trend som påbörjades under fjolåret med minskande kostnader fortsatte under perioden och nytillträdde VD indikerar att det kan finnas möjlighet att reducera kostnadskostymen ytterligare. Vid utgången av 2022 hade bolaget en kassa på 142,5 mkr. Utifrån det vi hör från ledningen och de rapporterade siffrorna så anser vi att det finns goda argument för att anta att kassapositionen ger finansiering av verksamheten längre än vår tidigare bedömning, in i 2024 (tidigare till slutet av 2023).

Nya tag inom veterinärprojekt
Rapporten för det fjärde kvartalet innehöll begränsat med ny information om projekten. Lanseringen av Apealea i Tyskland fortsätter och förberedelser pågår i Storbritannien. I Schweiz blev det dock tummen ned och där verkar myndigheter vilja se mer data för ett marknadsgodkännande. Rekryteringen till docetaxel micellar-studien fortlöper, men sista patient väntas först under H2 2023 (tidigare H1 2023). I rapporten tänds dock ett ljus för veterinärportföljen och en klinisk studie för Paccal Vet utvärderas. Det är dock fortsatt hundar som verkar vara i fokus. Det indikeras att en studie skulle kunna inledas redan i år. Vi ser fram emot att få mer tydlighet kring detta.
 
Vi ser fram emot en ny plan
Efter rapporten för det fjärde kvartalet gör vi justeringar i våra prognoser och det handlar främst om att sänkaförväntade kostnader för i år och nästkommande år. Därtill tar vi höjd för en något långsammare lansering av Apealea som påverkar värdet och vi sänker motiverat värde till 0,85-0,90 kr (0,90-0,95). Det har varit relativt tyst från bolaget under en längre period, men med ny permanent VD på plats så ser vi fram emot en mer aktiv kommunikation och besked om hur bolaget ska byggas vidare.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 27-02-2023 kl. 10:02: https://docs.penser.se/a/3550/Q422Vivesto_final.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN