Penser Access: Vi räknar med en successiv förbättring under 2023 - Fingerprints

2023-01-30 11:00:00

Botten var i Q3 – vi väntar oss en successiv förbättring framöver
I linje med vad som kommunicerats drabbades Q4 fortsatt av den covid-relaterade nedgången i efterfrågan av smartphones i Kina. Däremot steg försäljningen med 42% q/q i kvartalet. Vi har börjat se order läggas och försäljningen öka i hela värdekedjan vilket är positivt. Vi ser det för sannolikt att smartphoneförsäljningen successivt kommer återgå till normala nivåer, även om problemen lär hålla i sig under H1 2023. Bruttomarginalen vände även den upp från botten i Q3 – justerad för lagernedskrivningarna steg bruttomarginalen från ca 12% till över 20% i kvartalet.

Den första volymordern för den nya optiska sensorn kommer stödja försäljningen under 2023
I slutet av december annonserade bolaget sin första volymorder för sin optiska sensorlösning, vilket kommer stödja försäljningen 2023. PC väntas växa både på lång och kort sikt då andelen datorer som har fingeravtryckssensorer väntas öka. Inom Access lanserades nya produkter under kvartalet. Biometriska lösningar för Access/IoT är en fragmenterad, men växande marknad som inkluderar produkter som accesskort, dörrlås, bilar, fjärr- och spelkonsolkontroller, smarta hemapparater och autentiseringsnycklar. Access, tillsammans med PC och optiska sensorer för mobiltelefoner, är det område som väntas växa snabbast på kort sikt.
 
16-18% EPS-justeringar och en viss nedjustering av MV för att reflektera risken i Mobile
Risken i estimaten fortsätter vara hög då förändringarna är snabba och stora. Bruttoresultatet var något bättre än vad vi hade väntat oss och bolaget går in i 2023 i något bättre skick än vad vi hade bedömt. Som en följd höjer vi 2023-2024 EPS med 16-18%. Däremot sänker vi vår targetmultipel för Mobile från 2x till 1x för att reflektera risken och sänker därmed vårt motiverade värde till 13-15 kr (15-17).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 30-01-2023 kl. 09:09: https://docs.penser.se/a/3446/fingb230130.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN