Penser Access: Vi räknar med acceleration under H2 - Tempest Security

2022-06-15 11:00:00

Säkerhetsmedvetenheten har ökat
Företags inköp av säkerhetstjänster ökade med 6% per år 2016-2020, och 2020 köptes tjänster motsvarandehalva polisens budget. Med den nuvarande geopolitiska osäkerheten anser vi att säkerhetsmedvetandet har accentuerats ytterligare, och att benägenheten att köpa säkerhetstjänster har ökat. Från diverse diskussioner har vi dessutom dragit slutsatsen att proaktiviteten hos köparna har ökat.

Nyckeln framöver är USA - förvärvet av DSS kritiskt
Tempest etablerade Särskilda Tjänster i USA i maj 2021. Förvärvet av Dynamic Security Solutions (DSS) är viktigt för att nå kritisk massa och snabba på tillväxten i regionen. Vi estimerar en omsättning på 250 mkr med 17% EBITDA-marginal 2025e vilket är betydande givet Tempests nuvarande storlek. Om satsningen faller väl ut har bolaget goda förutsättningar att nå 1 mdkr i omsättning innan 2025.

Tapp i momentum tynger estimat, men högre motiverat värde på högre marginaler i USA
Starten i USA har gått långsammare än vi hade trott vilket tynger våra estimat 2022-23. Detta kompenseras i 2024 då vi räknar med accelererande momentum framöver. Motiverat värde går till 81-83 kr (79-81 kr). Nyckeln för aktiekursutvecklingen framöver kommer vara förvärv samt tecken på att utvecklingen i USA accelererar.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 15-06-2022 kl. 07:45: https://docs.penser.se/a/2887/tsec220615.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN