Penser Access: Tillväxtresan fortsätter för Signatur Fastigheter

2021-08-30 10:00:00

Rekordkvartal
Totala intäkter under Q2'21 uppgick till 17,8 mkr, en ökning med 77% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet kom in på 2,3 mkr (0,7). Den starka utvecklingen var framför allt drivet av förvärv men även god avkastning och lyckade hyreshöjningar i bolagets befintliga bestånd. EPRA-NAV uppgick till 19,65 kr (17,57), främst drivet av bättre resultat men även en viss justering av direktavkastningen.
Trianon lägger budpliktsbud på Signatur
I samband med att Trianon förvärvade mer än 45% av aktierna och kapitalet i Signatur, passerade man nivån för budplikt. Trianon har nu lagt ett bud på resterande aktier som uppgår till 20,5 kr per aktie, vilket motsvarar en premie om ca. 11% jämfört med stängningskursen dagen innan det tidigare nämnda förvärvet, samt 4,3% mot senast rapporterade EPRA-NAV.
Bud i linje med förväntningar
Givet att Trianon nu lagt sitt budpliktsbud samt att de tidigare majoritetsägarna och grundarna till bolaget sålt hela sitt tidigare innehav, gör vi inga justeringar på vårt motiverade värde. Vi bedömer att budet ligger i linje med våra förväntningar sett till den nuvarande portföljen.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 30-08-2021 kl. 08:34: https://docs.penser.se/a/2171/SIGN20210830.pdf 
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN