Penser Access: Tillväxten imponerar - BTS Group

2022-05-16 11:00:00

Den organiska tillväxten imponerar...
Nettoomsättningen uppgick till 524 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 24% varav 21% organisk. Omsättningen var 10% högre än våra estimat. EBIT uppgick till 45,6 mkr vilket var ca 15 mkr under vårt estimat. Avvikelsen går delvis att förklara med att bolaget gjort stora investeringar i nyanställningar i segmentet övriga marknader.

...och vi tror den kommer fortsätta året ut...
Vi höjer våra intäktsestimat med i snitt 8% över prognosperioden. På innevarande år höjer vi våra estimat för organisk tillväxt till 19% från tidigare 13%. Vi ser även en fortsatt valutamedvind för bolaget. Vidare höjer vi EPS-estimaten med i snitt 4,7% under prognosperioden. Vi bedömer att det finns en fortsatt uppsida på lönsamheten framöver.

...vilket gör att vi höjer vårt motiverade värde
Vi höjer vårt motiverade värde till 475-485 kr. Vi anser att bolagets tillväxt kommer att fortsätta vara hög det kommande året. Detta baserar vi på att bolaget ser en fortsatt strukturell tillväxt och vinner marknadsandelar. Vidare ser vi en potentiell uppsida i våra estimat givet att bolaget ha en stark kassa och historik av förvärv.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 16-05-2022 kl. 08:30: https://docs.penser.se/a/2800/BTS20220516.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN