Penser Access: Tillväxten fortsätter i Q2 för Arcoma

2021-08-26 11:00:00

Intäkter enligt förväntan
Intäkterna för Q2 var 36 mkr (31,5 mkr i Q2'20) motsvarande en tillväxt om 14 %. Våra estimat var om 36 mkr och intäkterna var därmed enligt förväntan. Tillväxten drevs mycket av Europa, som växte 26 % y/y.
EBITDA något lägre
Övriga externa kostnader var något över våra estimat vilket medförde att EBITDA (3 mkr) var under våra estimat om 4 mkr. Bruttomarginalen kom in i linje med förväntan (40 %), vilket är en förstärkning y/y med 6 procentenheter. Avvikelsen förklaras enligt vår bedömning av något högre övriga externa kostnader, relaterade till icke återkommande aktiviteter.
Estimatjusteringar
Ett kvartal som i stort var i linje med våra förväntningar. Vi ser fortsatt att bolaget har potentiella triggers i närtid i form av större förvärv. Vi bedömer att skalbarheten är betydande och att förvärv som utökar marknadsnärvaron eller produkterbjudandet är attraktivt. Vi justerar våra estimat något, primärt aktiverade kostnader vilket påverkar EBIT. Vi ser oförändrat motiverat värde om 23-25 kr och medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 26-08-2021 kl. 08:37: https://docs.penser.se/a/2159/Arcoma20210826.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN