Penser Access: Styrkebesked - Bio-Works

2023-02-21 11:00:00

Bra avslut på fjolåret
Siffrorna för H2 2022 överraskade oss positivt och visade på en mycket bra försäljningsutveckling i det fjärde kvartalet, där nettoomsättningen steg med imponerande 80 procent. Våra förväntningar på försäljningen överträffades därmed och ger mersmak inför 2023. Att växa snabbt kostar dock och även bolagets kostnader ökade mer än vad vi hade räknat med. Det vi tar med oss är den starka tillväxten, vilket var ett viktigt besked efter den något svagare utvecklingen i det tredje kvartalet.

Bra läge för stark utveckling i år
Utöver en bra försäljningsutveckling uppvisades en stark orderingång och en välfylld orderbok in i 2023, som totalt uppgick till 27,6 mkr. Därutöver har bolaget landat ytterligare en större uppföljningsorder om 3,4 mkr. Sammantaget ger det en orderbok, som vi bedömer ska levereras i år, på över 40 procent av vår prognos för 2023 (även efter uppjustering). Läget är således starkt inför resten av året.
 
Vi höjer efter en bra rapport
Den starka försäljningsutvecklingen och goda orderingången ger oss anledning att justera upp våra prognoser. Med stöd av de höjda prognoserna justerar vi även upp vårt motiverade värde till 28-30 kr per aktie (27-28). Det finansiella läget är under kontroll, med en nettokassa på 65,9 mkr. Vi bedömer att den är tillräcklig för att finansiera verksamheten tills positiva kassaflöden kan nås under H2 nästa år.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 21-02-2023 kl. 10:14: https://docs.penser.se/a/3520/Q422biowks_final.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN