Penser Access: Större projektportfölj och mer egenägd produktion inom räckhåll - Arise

2023-02-17 11:00:00

Stabilt kvartal utan överraskningar
Arise rapporterade en försäljning på 106 mkr (79 mkr) och en justerad EBIT på 37 mkr (17 mkr) för Q4’22. För helåret 2022 uppgick försäljningen till 1 164 mkr, vilket var väsentligt bättre än 2021 (341 mkr). EBIT förbättrades från 93 mkr i 2021 till 790 mkr för helåret 2022. Orsaken är den sedan tidigare annonserade försäljningen av Kölvallen. Det starka resultatet påvisar styrkan i affärsmodellen. Återkommande resultat från egen produktion täcker centrala kostnader samtidigt som de mer volatila intäkterna från projektförsäljning skapar perioder av hög lönsamhet. Bolaget bygger därmed upp den finansiella styrkan med ökad investeringsförmåga över tid.

Projektportfölj tillförs indikativt 500 MW och egen produktion ökar med över 50% de närmaste åren
Den viktiga värdedrivaren projektportföljen har indikativt tillförts 500 MW under kvartalet via avtalet med Person Invest. Utbyggnaden av den egna vindparken Lebo fortskrider enligt plan. I kombination med ägarandelen på 9% i Kölvallen, som bolaget förvärvade i samband med försäljningen, kommer Arise öka den egna produktionen med över 50% de närmaste åren. Detta ger ytterligare ökad stabilitet i intäkterna framöver, givet dagens höga elpriser.
 
Justerar estimat och motiverat värde, aktien fortfarande undervärderad
Kostnadsnivån i 2022 var högre än våra prognoser samtidigt som vi justerar ner våra intäktsprognoser för 2023e då vi ser en mindre fördelaktig marknad för vindkraftsprojekt i Sverige på grund av politisk osäkerhet. Vi justerar upp intäkterna för egen produktion av samma orsaker. Det är sannolikt att den förhöjda prisnivån på elpriser består givet att utbudet av ökad produktion begränsas. Detta leder även till ett nytt motiverat värde på 66-68 kr (69-71). Vi anser att aktien är fortsatt lågt värderad i absoluta termer och att den handlas på attraktiva multiplar i ett bredare perspektiv.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 17-02-2023 kl. 08:51: https://docs.penser.se/a/3505/Arise_2023_02_17.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN