Penser Access: Starkt inom Development men Production var svagt - Arise

2022-11-11 11:00:00

Development starkt i Q3 medan Production var svagt
Arise rapporterade ett starkt Q3'22 med EBIT om 697 mkr (61), främst drivet av försäljningen av projektet Kölvallen för totalt ca EUR 100m. För segment Production var Q3 ett utmanande kvartal. Svaga vindar och volatila elpriser ledde till försäljning om 26 mkr (43 mkr i Q3’21) och EBIT vände till förlust (-2 mkr mot +17). Development gick starkt på grund av Kölvallen och segmentet rapporterade EBIT om 704 mkr.

Lägre estimat från lägre förväntningar på egen kraftproduktion
Vi sänker våra estimat framför allt på grund av lägre förväntningar på egen kraftproduktion i Production. Vi förväntar oss att dagens marknadssituation, där bra vindförhållanden ofta kombineras med svaga elpriser och vice versa, kommer att bestå i närtid. I takt med att elsystemets lagringskapacitet byggs ut med till exempel vätgasproduktion och batterilagring, bör situationen normaliseras, men detta kommer inte att ske i närtid. För 2024e är våra prognoser i stort sett oförändrade. Lägre förväntningar på Production kompenseras av högre prisförväntningar inom Development. För 2022e påverkar avräkningen av Kölvallen våra estimat.
 
Motiverat värde i stort sett oförändrat
Vi sänker vårt motiverade värde marginellt till 69-71 kr (74-76) per aktie, på grund av analysavdelningens nya ramverk för riskpremieberäkning. Vi anser att den svaga kursreaktionen på rapporten sannolikt är drivet av resultatet i Production. Kvartalet var dock ovanligt svagt, både ur ett vind- och elprisperspektiv, vilket vi bedömer kommer att normaliseras den närmaste tiden. Development, inte minst bevisat av Kölvallen, utvecklas väl och Projektportföljen är fortsatt stark med 2 600 MW. Vi ser därför dagens kurs som en bra nivå att bygga en position i ett kvalitetsbolag inom förnyelsebar energi.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 11-11-2022 kl. 09:00: https://docs.penser.se/a/3276/Arise_Q3_22.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN