Penser Access: Stark tillväxt - Arise

2021-11-11 11:30:00

Q1
Arises nettoomsättning i Q3'21 uppgick till 117 (24) mkr och EBITDA till 76 (0) mkr. Vi väntade oss ett starkt kvartal med 96 mkr i omsättning samt 49 mkr i EBITDA, men siffrorna överträffade alltså våra förväntningar. Avvikelsen härstammar primärt från högre realiserade försäljningspriser på bolagets sålda el.

Högt elpris
Historiskt har de realiserade elpriserna från vindkraft lägre än de genomsnittliga spotpriserna. Detta då mer el produceras när det blåser mycket vilket sänker det realiserade priset. Trots rekordpriser var dock avvikelsen mot det genomsnittliga spotpriset relativt låg, vilket vi ser som positivt för framtiden. De långsiktiga spotpriserna indikerar att elpriserna kommer att vara högre framöver än vad de varit de senaste åren.

Höjer motiverat värde
Arise har i vår mening genomfört fördelaktiga prissäkringar på framtida el. Under 2022 är drygt 35% av produktionen prissäkrad till 80 EUR/MWh. För Q4 2021 är knappt 50% prissäkrat till 88 EUR/MWh. Det är ett mycket högt pris historiskt sett och vi ser positivt på att Arise prissäkrar nu när förutsättningarna är goda, istället för att behöva göra det när priserna är låga. Vi höjer motiverat värde till 45–47 kr (44–46).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 11-11-2021 kl. 09:28: https://docs.penser.se/a/2375/Arise20211111.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN