Penser Access: Stark organisk tillväxt och expanderande marginaler - Instalco

2023-02-17 11:00:00

Stark organisk tillväxt och 40 punkters marginalexpansion
Instalco växte nästan 11% organiskt i Q4, vilket var en acceleration från tidigare i år och klart över snittet på 5%. Bortsett nybyggnation av bostäder, som ser en avmattning, är marknaden god och investeringsviljan är på en hög nivå. Marginalen expanderade 40 punkter y/y till 8,1% trots fortsatt högt inflationstryck, vilket är positivt. Förvärvstakten fortsätter vara hög med det största bidraget från förvärv någonsin under 2022. 2023 har börjat starkt och tidigare i februari annonserade bolaget ett av sina största förvärv någonsin.

Ny vision för 2027 – bolaget gör sig redo för fortsatt tillväxt
Instalco har inte offentliggjort detaljerna för den nya visionen, men är tydliga med att organisationen är fokuserad på fortsatt tillväxt. Visionen innehåller bland annat en färdplan som inkluderar fortsatt geografisk expansion. Hållbarhet är central i den nya visionen.
 
Höjer estimat och motiverat värde
Med den starka organiska tillväxten och starka marginalerna går bolaget in i 2023 med en högre bas och vi höjer våra estimat med 8-10%. Vi höjer även vårt motiverade värde till 77-79 kr (70-72 kr). Förvärvsbolagen har återhämtat sig under årets första månader, men Instalco har halkat efter och värderingsgapet mot de mogna serieförvärvarna är nu på historiskt höga nivåer. Vi ser Instalcos byggexponering som den främsta anledningen, men tycker att marknaden missar att förvärv är den främsta drivkraften och bedömer att gapet kommer stängas över tid.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 17-02-2023 kl. 09:00: https://docs.penser.se/a/3507/instal230217.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN