Penser Access: Stålproducenter uppvisar god disciplin i en svår marknad - BE Group

2023-01-27 11:00:00

Svagt kvartal, utdelning bör ge stöd till aktien
BE Group rapporterade en underliggande Q4’22 EBIT på -119 mkr (+158 mkr), -50 mkr exklusive omvärderingar av lagervärden. Kvartalet präglades av svag efterfrågan, framför allt från byggnadsindustrin och i synnerhet bostadsbyggande. Marginalerna visar på fortsatt svaghet från höga inköpspriser på material inköpt tidigare under 2022. EBIT för helåret 2022, 418 mkr, var lägre än vårt estimat på 518 mkr. Förslag till utdelning kom in starkare än vår förväntan, 12 kr per aktie, vilket är i linje med föregående år, och ger därmed en god direktavkastning.

Stålproducenter uppvisar god disciplin i en utmanande marknad
I VD-ordet framhävs att Europas stålproducenter uppvisar bra marknadsdisciplin; 20% av masugnskapaciteten är för närvarande nersläckt. Detta har stabiliserat stålpriser på en historiskt hög nivå, och det finns indikationer på att den nuvarande svaga perioden på stålmarknaden för standardprodukter går mot sitt slut. Denna nya marknadsdisciplin bör leda till högre, och mindre volatila priser över tid.
 
Förbättringar drivs av externa och interna åtgärder
Vi sänker våra estimat på grund av den svaga efterfrågan från byggindustrin, i kombination med ett lägre ingångsvärde för vår prognos för 2023e. Detta medför även ett lägre motiverat värde på 118-120 kr per aktie (123-127). Stålcykeln ser ut att bottna ur; ledande industriindikatorer är på uppgång i Europa, samtidigt som stålverkens marknadsdisciplin ger ett stöd till höga prisnivåer. I kombination med de interna åtgärder som BE Group har vidtagit, ser vi BE Group som en fortsatt god investering. Vi ser BE Group som en stabil utdelningsaktie, som ger goda möjligheter till direktavkastning och detta till acceptabel risk.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 27-01-2023 kl. 08:45: https://docs.penser.se/a/3440/BE_GRoup_Q4_22.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN