Penser Access: Spelar i egen liga just nu - Aros Bostad

2023-02-20 11:00:00

Starkt avslut på året med hög försäljningsgrad
Aros Bostad har varit aktiv och hållit ett högt tempo under 2022. Genomförda strukturaffärer fortsätter att ge avtryck. Tillsammans med den höga försäljnings/bokningsgraden på 88% (78% rensat för avyttrade hyresrätter) skapar det goda förutsättningar för nya byggstarter i en tuff marknad. Under Q4’22 byggstartade Aros 156 lägenheter under Q4 och 348 på helåret. Antalet bostäder i pågående produktion ökade från 973 i Q3'22 till 1 179 i Q4'22, tack vare inkluderingen av förvärvade projekt. Eget kapital enligt IFRS ökade med 744 mkr till 1,5 mdkr och nettoskulden uppgick till 712 mkr. I en tid då många konkurrenter fortsätter ha det tufft, står Aros starkt rustat för långsiktig tillväxt.

Positivt bidrag från förvärvad byggrättsportfölj från ALM
Vi har i våra prognoser inkluderat de tillträdda byggrätter (ca 1 490) som förvärvades från ALM Equity under Q3’22. Detta har lett till en signifikant ökning av våra estimat för projektvinstandel då en betydande del av framtida projekt kommer att genomföras i egen regi. Mot bakgrund av stigande byggkostnader, högre räntor och fallande priser gör vi en marginell nedjustering av projektvinstsmarginalen för nystartade projekt under 2023, från 20% till 18%. Vi höjer genomsnitträntan med 100 baspunkter till 4,5%. Vi behåller vår prognos för pris mot slutkund efter en nedjustering på 15% föregående kvartal. Vi ser dock fortsatt en svag efterfrågan på nyproducerade bostäder under 2023.
 
Höjer motiverat värde med ~25%
En utökad byggrättsportfölj, hög försäljnings/bokningsgrad och 70% av projekt under produktion är upphandlade med fasta priser samt att 36% av byggsportföljen är med lagakraftvunna detaljer visar styrkan som Aros Bostad går in i 2023 med. Vi höjer vårt motiverade värde till 72–75 kr från tidigare 58–60 kr. Värdet reflekterar en P/B-multipel för 2025 på 1,0x.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 20-02-2023 kl. 08:36: https://docs.penser.se/a/3512/AROS_Q4_2023_20230220.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN