Penser Access: Sista patienten inom räckhåll - Ascelia Pharma

2022-11-08 11:00:00

Q3-rapporten
Ascelia presenterade i fredags sin Q3-rapport. Ur ett finansiellt perspektiv var det ingenting i rapporten som stack ut, och vi genomför endast mindre estimatjusteringar. Vi behåller vårt motiverade värde om 52–54 kronor per aktie.

SPARKLE-studien snart fullrekryterad
Det absolut viktigaste beskedet vi fick i rapporten var att bolaget fortsatt förväntar sig att sista patienten till den registreringsgrundande fas III-studien med Orviglance kommer att rekryteras innan årets slut. Vi förväntar oss därmed att data kommer att kunna presenteras senast under februari 2023.
 
Potential för uppvärdering i närtid
Givet att Ascelia lyckas rekrytera sista patienten till SPARKLE-studien innan året är slut så ser vi goda förutsättningar för en uppvärdering under kommande månader. Vi ser, som tidigare nämnt, en mycket god sannolikhet att SPARKLE-studien läser ut positivt och bedömer att vi kommer att få se ett tilltagande intresse att positionera sig i aktien inför detta event.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 08-11-2022 kl. 08:56: https://docs.penser.se/a/3266/ACE20221108.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN