Penser Access: Q2-rapport enligt förväntan - Guard Therapeutics

2021-08-20 11:15:00

Enligt estimat
Guard Therapeutics rapport för det andra kvartalet var i linje med vår förväntan. Resultatet efter finansiellaposter uppgick till -11,6 miljoner kronor varav F&U-kostnader utgjorde 9,8 miljoner kronor.
Tidigare tidsplan ligger kvar
Under det gångna kvartalet har bolaget slutfört en klinisk fas 1b-studie och upprepar att s.k top-line-resultatkommer att kommuniceras under september. Givet ett gynnsamt utfall ligger den tidigare kommuniceradetidsplanen fast, vilket innebär att bolaget planerar för att initiera en global fas 2-studie med start innan åretsslut.
Lämnar motiverat värde oförändrat
Rapporten var enligt förväntan och tidsplanen är i linje med vad som tidigare kommunicerats. Vi bibehållerestimat och upprepar vårt motiverade värde på 2,85-2,95 kr per aktie.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 20-08-2021 kl. 10:52: https://docs.penser.se/a/2142/GUARD20210820.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN