Penser Access: Q2 med flera goda tecken - Concejo

2022-09-07 11:00:00

God utveckling i Concejo industrier
Concejo omsatte 88 mkr i Q2 (78 mkr) motsvarande en tillväxt om 12%. Med start i perioden redovisas intäkter i Optronics Technology och ACAF Systems separat istället för via Concejo Tillväxt. Båda bolagen växer kraftigt y/y i kvartalet och redovisar omsättning om 10 respektive 12 mkr för Q2. I juli adderades även ett nytt bolag till Concejo Tillväxt som hade totalt 16 bolag vid periodens utgång.

Fortsatt minskad börsexponering
Bruttomarginalen stärks till 39% (20,2%). EBIT för perioden uppgick till -28 mkr (-32 mkr). Concejo fortsatte minska börsexponeringen under Q2 och värdeutvecklingen på kortfristiga placeringar uppgick till -7,3 mkr. I Concejo tillväxt belastas resultatet av orealiserade värdeförändringar om -16,9 mkr.
 
Justerar estimat
Vi justerar intäkter för prognosperioden för att reflektera starkare tillväxt än förväntat i Optronics Technology och ACAF. Vi justerar även kostnadsbasen för prognosperioden. Vi värderar fortsatt bolaget med en SotP-ansats. Vi justerar ned vårt motiverade värde till 53-55 kr per aktie (62-64 kr per aktie). Se detaljer i värderingsavsnittet.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 07-09-2022 kl. 09:57: https://docs.penser.se/a/3054/CNCJO20220907.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN