Penser Access: Intervju med Rottneros - Erik Penser Bank - 28 oktober 2022

2022-10-28 16:20:00

Rottneros VD Lennart Eberleh, och CFO Monica Pasanen, intervjuas av Mathias Carlson, aktieanalytiker på Erik Penser Bank. Intervjun fokuserar på Q3-resultatet, tecken på trendskifte i massacykeln, avvecklingen av slipmassalinjen, framtida investeringar och Rottneros starka finansiella situation.

Se intervjun på Erik Penser Banks YouTube-kanal Penser Play: https://youtu.be/17iJdIgC97c
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN