Penser Access: Intervju med Physitrack - Erik Penser Bank - 25 maj 2022

2022-05-25 12:40:00

Physitracks VD Henrik Molin intervjuas av aktieanalytiker Igor Tubic på Erik Penser Bank.

Se intervjun på Erik Penser Banks YouTube-kanal Penser Play: https://youtu.be/BI7mkypiPjk
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN