Penser Access: Intervju med Humble Group - Erik Penser Bank - 20 januari 2023

2023-01-20 11:10:00

Aktieanalytiker Mathias Carlson intervjuar Humble Groups VD Simon Petrén. De diskuterar bland annat marknadsutveckling, positionering, tillväxt, förvärv, effektiviseringar och patent.

Se intervjun på Erik Penser Banks YouTube-kanal Penser Play: https://youtu.be/pAyRb0n72cE
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN