Penser Access: Intervju med Calliditas Therapeutics - Erik Penser Bank - 14 mars 2023

2023-03-14 16:30:00

I den här intervjun svarar Renee Aguiar-Lucander, VD på Calliditas Therapeutiucs, på frågor gällande utläsningen av deras fas III-studie med Nefecon i patienter med IgA nefrit.

Se intervjun på Erik Penser Banks YouTube-kanal Penser Play: https://youtu.be/Jg_OgAQ1JzM
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN