Penser Access: Intervju med Bergs - Erik Penser Bank - 28 oktober 2022

2022-10-28 16:10:00

Bergs VD, Peter Nilsson, intervjuas av Mathias Carlson, aktieanalytiker på Erik Penser Bank. Intervjun fokuserar på Q3-resultatet och hur Bergs hanterar den framtida osäkerheten i trävarumarknaden i kölvattnet av den snabba konjunkturnedgången.

Se intervjun på Erik Penser Banks YouTube-kanal Penser Play: https://youtu.be/kJrlX68r0h0
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN