Penser Access: Imponerande lönsamhet - Checkin.com Group

2023-02-13 11:00:00

Imponerande lönsamhet och stark tillväxt
Omsättningen i kvartalet uppgick till 19,8 mkr vs vårt estimat om 18,4 mkr. EBITDA uppgick till 5,5 mkr vs vårt estimat om 2,2 mkr. Bolaget visar således en EBITDA-marginal om 20% i kvartalet. EBITDA stärks då marknadsföringskostnaderna nu är 19% av försäljning där bolaget guidat för mellan 20-25%. NRR i kvartalet uppgick till 116%, vilket är en nedgång från 137% föregående år. Anledningen till tappet är att Checkin har sett ett antal kunder lämna den tyska I-gaming marknaden. Under kvartalet har bolaget inlett samtal om att utöka samarbetet med ett av Europas största flygbolag.

Rör sig succesivt emot sina finansiella mål
Vi har sedan vår initiering utvärderat Checkin baserat på bolagets affärsplan för 2025 om att nå en omsättning om 500 mkr. Vi bedömer att man fortsätter röra sig emot detta mål. På kort sikt kan dock tillväxten påverkas av en sjunkande NRR. Den starka lönsamheten i kvartalet stödjer vår tes om att Checkin har möjlighet att visa starka marginaler trots en hög tillväxt.
 
Marginella justeringar, men kurvorna pekar åt rätt håll
Vi bibehåller vår tes om att Checkin ska utvärderas efter deras 2025 mål om en omsättning på 500 mkr. Med detta som bas justerar vi ned våra försäljningsestimat med i snitt 9% under prognosperioden. Givet att försäljningen sjunker, sänker vi även våra EBITDA estimat med i snitt 6%. Vi bibehåller dock våra antaganden om en succesivt stigande marginal under prognosperioden. Baserat på att vi har bolagets 2025 års plan som bas för vår värdering, lämnar vi motiverat värde oförändrat givet stöd i DCF och att slutfasen för värderingen ligger närmare i tiden. I dagsläget handlas Checkin på en implicit WACC om ca 18%.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 13-02-2023 kl. 09:47: https://docs.penser.se/a/3484/CheckQ4.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN