Penser Access: God tillväxt och starka marginaler avslutar 2022 - Concejo

2023-02-28 11:00:00

Avslutar 2022 starkt
Nettomsättningen för Q4 uppgick till 135 mkr (65 mkr), drivet av starka siffror i Firenor, Optronics och ACAF Systems.
SAL Navigation bidrar med 28 mkr i kvartalet och ingick inte under jämförelsekvartalet. Optronics och ACAF fortsätter
därmed leverera hög tillväxt efter att ha haft attraktiva tillväxtsiffror under Q3. SBF Fonder bidrog med ca 17 mkr i
Q4. För helåret 2022 uppgick koncernens nettoomsättning till 372 mkr (261 mkr).

God lönsamhet i Q4
EBIT för Q4 uppgick till 15,2 mkr (-4,2 mkr). Resultatet var till stor del drivet av en engångspost om 22 mkr, men även
av att Concejo Ventures (Concejo Tillväxt) sammantaget redovisar rörelseresultat om 2 mkr (-12 mkr). Utöver det är
den underliggande marginalen i både ACAF Systems och SAL Navigation god, samtidigt som Firenor vänder från
rörelseförlust till rörelsevinst om 8 mkr. För koncernen var finansiella intäkter 1,4 mkr i Q4, orealiserade
värdeförändringar uppgick till 8 mkr och resultat från andelar i intressebolag var -6 mkr. Värdeförändringar
kortfristiga placeringar var -15 mkr.
 
Höjer motiverat värde
Överlag en rapport med goda indikationer på utveckling i rätt riktning för flera av bolagen. Vi höjer motiverat värde
marginellt till 57-59 kr (55-57 kr) efter rapporten. Vi gör mindre justeringar av våra estimat, se detaljer längre ned.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 28-02-2023 kl. 08:35: https://docs.penser.se/a/3557/CNCJO20230224.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN