Penser Access: Fortsätter växa i Q1 - Beijer Alma

2022-04-27 14:50:00

Kraftig tillväxt
Beijer Almas omsättning växte med 33% y/y till 1 704 mkr i Q1. Den organiska tillväxten var 15%, men den intensiva förvärvstakten under 2021 stärkte tillväxten. Vårt estimat var en omsättning om 1 557 mkr, där avvikelsen primärt var i Lesjöfors. Orderingången ökade 32% till 1 753 mkr. Orderboken i Beijer Tech och i synnerhet Habia Cable växte starkt med 23% respektive 53% organiskt, men orderingången för Lesjöfors var -1% y/y.

Engångsposter i rörelsemarginalen
Rörelseresultatet var 246 mkr (214,5 mkr Q1'21) motsvarade en marginal om 14% mot våra estimat om 234 mkr (15%). Justerat för engångsposter var rörelseresultatet 271 mkr (16%). Habia Cable och Beijer Tech stärker rörelsemarginalen y/y samtidigt som Lesjöfors försvagas något, dock mot starka jämförelsetal i Q1'21.

Justeringar
Vi höjer våra intäktsestimat för kommande år för att reflektera högre tillväxtförväntningar i år. Se detaljer kring våra justeringar i estimatsegmentet. Vi höjer vårt motiverade värde till 260 - 265 kr per aktie (255 - 260 kr) vilket baseras på en målmultipel för 2023e och 16x rörelseresultatet. Värderingen underbyggs av en DCF. Se sammanfattning under värderingssegmentet.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 27-04-2022 kl. 14:33: https://docs.penser.se/a/2719/BEIA20220427.pdf
Read the analysis (English version): https://docs.penser.se/a/2721/BEIA20220427eng.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN