Penser Access: Fortsatt starkt momentum - Midway Holding

2022-07-18 11:00:00

Fortsatt stark organiskt tillväxt...
Över lag rapporterade Midway ett mycket imponerande resultat och det verkar som om det arbete som ledningen har gjort de senaste åren med renodling, strategiska förvärv och kostnadsfokus börjar ge resultat. Den organiska tillväxten var 37% och bolaget ser inga tecken på försvagad efterfrågan. Genom förvärvet av Novakorp adderades 70 mkr i omsättning under kvartalet.

...och högre marginaler
Inköpspriser och störningar i försörjningskedjan fortsatte utmana och bolaget bedömer att osäkerheten kommer att kvarstå i närtid. Arbetet med leverantörerna har dock lyckats väl och marginalerna fortsatte expandera. Vi tror att det kommer fler prishöjningar och vi estimerar en marginal på 12% 2022e och över 13% 2023e-2024e.
 
Höjer estimat och motiverat värde
Även om bolaget varnar för ökad osäkerhet är tillväxten bred, vi tror vi kan få se ytterligare förvärv i närtid och marginalerna expanderar på ett bra sätt. Uttalandena om framtiden är optimistiska och vi höjer våra estimat med 13-25% 2022-2024e och vårt motiverade värde till 41-43 kr. Att vårt motiverade värde ökar mindre än estimaten beror på att multiplarna för peer-gruppen har kontraherat.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 18-07-2022 kl. 09:02: https://docs.penser.se/a/2935/MIDW220718.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN