Penser Access: Fortsatt goda utsikter för stark tillväxt - GIG

2023-02-16 14:10:00

Fortsatt leverans från bolaget
Omsättningen i kvartalet uppgick till EUR 26m, vilket motsvarar en tillväxt om 44%, varav 35% var organisk. På helåret uppgick omsättningen till EUR 90,1m, vilket var i linje med given guidning. Justerad EBITDA i Q4 uppgick till EUR 10,8m, vilket motsvarar en marginal om 41,4%, en expansion från tidigare 34,9%. Justerad EBITDA på helåret var också i linje med given guidning. Segmentet Media omsatta EUR 17,8, vilket motsvarar en tillväxt om 40%. Under kvartalet inledes ett mediesamarbete med Newscorp, vilket talar för fortsatt stark tillväxt. Segmentet Platform & Sportsbook omsatte EUR 8,2m, vilket motsvarar en tillväxt om 54%, varav 35% var organisk. Intäkterna i januari steg med 29%, vilket motsvarar en organisk tillväxt om 15%. Siffran är i linje med våra estimat.

Exponering emot starka makrotrender och möjlighet till uppdelning
GIG är exponerat mot två starka makrotrender, 1) ett skifte från landbaserat casino till online 2) ökad reglering ger ett incitament för operatörer att investera i 3e-parts plattformar då ett fragmenterat regulatoriskt landskap gör det svårare för operatörer att operera på flertalet geografiska marknader. I samband med bolagets Q4 rapport meddelade bolaget att man utvärderar en uppdelning av bolaget, vilket vi bedömer kan skapa aktieägarvärde.
 
Marginella estimatjusteringar, men kurstriggers i närtid
Baserat på bolagets nya mediesamarbete med Newscorp höjer vi våra försäljningsestimat marginellt under prognosperioden, oförändrat 2023 och 0,6% 2024. PÅ EBITDA nivå höjer vi estimaten på innevarande år med 1,5% och med 2,0% 2024, givet att OPEX på innevarande år var något lägre än våra estimat. De EPS-justeringar som sker är delvis en följd av att antalet aktier efter Ask Gambler förvärvet nu är känt. Vi lämnar vårt motiverade värde om 38-39 kr oförändrat, men ser en tydlig trigger i närtid om en uppdelning sker.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 16-02-2023 kl. 13:59: https://docs.penser.se/a/3501/GIGQ4.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN