Penser Access: Fortsatt god utveckling - Calliditas Therapeutics

2022-11-15 11:00:00

Q3-kommentar
Calliditas presenterade under gårdagen sin Q3-rapport. Omsättningen kom in på 260 mkr, varav 123 mkr i produktförsäljning av TARPEYO i USA, och resten milstolpesbetalning från partnern STADA i Europa. Våra försäljningsestimat för kvartalet låg på 135 mkr och överträffades därmed kraftigt, dock är enligt vår bedömning den viktiga siffran just produktförsäljningen – vilken var i linje med konsensus.

En första guidning kring försäljning
Calliditas guidar om en försäljning om USD 35–40 m för TARPEYO under 2022. Det här är enligt oss starkt, då det skulle innebära en försäljning om cirka 150–200 mkr i Q4. I runda slängar räknar Calliditas alltså med att försäljningen av TARPEYO under Q4 kommer att uppgå till lika mycket som Q1-Q3 tillsammans.
 
Sänker estimat något, men värdering oförändrad
Efter rapporten sänker vi våra försäljningsestimat något. Antalet förskrivningar fortsätter att växa, ungefär i linje med våra estimat, men intäkterna laggar mer än vad vi hade förutsett. Vi upprepar dock vårt motiverade värde om 290– 300 kronor per aktie för Calliditas. Som vi tidigare nämnt, så bedömer vi att en större omvärdering av aktien kommer att drivas av positiva eGFR-data (väntas H1 2023) och att vi får se en vändning till lönsamhet.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 15-11-2022 kl. 08:17: https://docs.penser.se/a/3289/CALTX20221115.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN