Penser Access: Fördjupade data från fas III-studien - Calliditas Therapeutics

2022-10-31 11:00:00

Ny data publicerad
Under förra veckan publicerades ytterligare data från fas III-studien med Nefecon i patienter med IgA-nefrit. I
denna publikation får vi bland annat se en del av patienternas utveckling i njurfunktion upp till 12 månader
(tidigare 9 månader). Vi går i den här analysuppdateringen igenom resultaten och vår tolkning av dessa.

Första prispunkten i Europa har offentliggjorts
Under förra veckan uppmärksammade vi att prissättningen på KINPEYGO (Nefecon) i Tyskland uppgår till drygt 9 000 euro för en månads behandling, eller drygt 82 000 euro för en 9-månaders kur. Priset är på apotek och vi räknar med att den faktiska intäkten för STADA kommer vara något lägre. Priset är dock bra mycket högre än våra förväntningar (30 000 euro), vilket enligt vår bedömning beror på den hälsoekonomiska fördelen med KINPEYGO över dialys, men också att nuvarande label i Europa endast inkluderar ”sjukare” patienter med en proteinuri>1,5g/g. Den högre prissättningen än vi väntat oss har en positiv effekt på vår estimerade toppförsäljning för KINPEYGO i Europa som nu uppgår till 364 musd (302), där vi estimerar att Calliditas erhåller 27% royalty av försäljningen.
 
Potentialen kvarstår
Vi ser fortsatt en mycket stor potential i Calliditas-aktien. Vid positiva 2-års eGFR-data (est. Q1 2023), i kombination med nära förestående kassaflödespositivitet, bedömer vi att en större omvärdering av aktien kan börja. Nästa tydliga trigger för aktien är Q3-rapporten den 14 november, samt första data för setanaxib i patienter med huvud-hals-cancer som väntas under Q4.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 31-10-2022 kl. 08:42: https://docs.penser.se/a/3143/Fordjupade_data_fran_fas_III_studien.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN