Penser Access: Förändringsarbetet fortsätter i oförminskad skala - Midway Holding

2022-10-28 11:00:00

Fortsatt stark organisk tillväxt och ytterligare ett förvärv under kvartalet…
Bortsett från Kanada, som såg en försvagning i slutet av kvartalet såg Midway ingen svaghet i marknaden – efterfrågan är bred och hög och bolaget växte omsättningen med 31% organiskt. Bolaget annonserade utöver detta sitt andra förvärv för året under kvartalet. Österrikiska EKRO Bausystems bidrar med ytterligare geografisk expansion och kommer att addera 150 mkr i årstakt (13% av omsättningen de senaste 12 månaderna).

…men marginalen är under viss press från högre kostnader
Rensat för kostnader relaterade till förvärv kontraherade EBITA-marginalen med 80 punkter i Q3. Något sämre produktmix och högre kostnader för till exempel el pressade marginalerna. Även om bolaget varnar för fortsatt marginalpress räknar vi fortfarande med högre marginaler 2023 jämfört med 2022 då Industrial Services har förbättrats samtidigt som förvärven kommer in.
 
Marknaden verkar bortse från förändringen som bolaget genomgått
Det arbete som ledningen har gjort de senaste åren med renodling, fortsatt kostnadsfokus och strategiska förvärv fortsätter ge resultat. Vi höger estimaten för 2023e och framåt med 10% då vi konsoliderar det nya förvärvet men behåller samtidigt vårt motiverade värde på 41-43 kr då multiplarna för peer-gruppen har kommit ned. Vi tycker inte att marknaden ger Midway den uppmärksamhet de borde ha fått för den förändring som de har genomfört men tror att det kommer att rätta till sig i takt med att bolaget fortsätter att leverera.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 28-10-2022 kl. 10:03: https://docs.penser.se/a/3141/midw221028.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN