Penser Access: Flera styrketecken i Q3 - Concejo

2022-12-07 15:15:00

Högkvalitativt tillväxtbolag…
Nettomsättningen i Q3 uppgick till 85 mkr (69 mkr), motsvarande en tillväxt y/y om 24%. Firenor International omsatte 45 mkr (48 mkr) med stark orderbok, men realiseringen av orderboken är något fördröjd. Optronics och ACAF Systems fortsatte växa kraftigt i Q3 och redovisade omsättning om 12 respektive 10 mkr.

…som ger möjlighet att ta del av Försvarsmaktens digitala omställning
EBIT för kvartalet uppgick till -22 mkr (-133 mkr), där jämförelsekvartalet belastades av engångsposter. Totalt belopp inom kapitalförvaltningen vid utgången av Q3 var 291 mkr, där aktieexponeringen för tillfället är mycket begränsad. Bokfört värde av bolagen i Concejo Tillväxt var 263 mkr i Q3 (268 mkr i Q2). Concejo fortsätter öka med portföljbolag och vid utgången av Q3 adderades Concejo SAL Navigation, en tillverkare av integrerade fartygsloggar och marina färdskrivare.
 
23% EBITDA CAGR ger starka kassaflöden
Vi justerar våra estimat för att reflektera utvecklingen i Q3, samt förvärvet av SAL Navigation. SAL Navigation omsatte 89 mkr 2021, med ett rörelseresultat om 3,5 mkr. Vi värderar fortsatt Concejo med en SOTP-analys. Vi ser ett motiverat värde om 55–57 kr per aktie (53–55 kr).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 07-12-2022 kl. 14:28: https://docs.penser.se/a/3369/CNCJO20221207.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN