Penser Access: Eolus förvärvar ännu ett projekt

2021-06-29 11:00:00

Förvärv av projekt
Eolus har förvärvat ett fullt tillståndsgivet projekt beläget utanför Sundsvall. Projektet är omfattande och uppgår till 260 MW, varav Eolus äger 51%. Eolus genomför förvärvet tillsammans med Hydro Rein. Hydro har även tecknat ett 12-årigt PPA (elförsäljningsavtal), vilket minskar risken och bör kunna hålla uppe försäljningspriset, trots projektets geografiska belägenhet.

Försäljningsklart projekt
Normalt är projekten Eolus säljer ett resultat av 10 års vindmätningar, tillståndsansökningar o. dyl. Eftersom projektet är försäljningsklart räknar vi med att lönsamheten är lägre än för övriga projektportföljen. Konkurrenten OX2 hävdar att deras ROI är ca 2 för försäljningsklara projekt. Vi estimerar att projektet bidrar med ca 1,2 mdkr i omsättning 2021–2023 samt ca 50 mkr i EBIT.

Höjer motiverat värde
Projektet är beläget i Norrland vilket brukar innebära sämre lönsamhet. Det är dock ett grannprojekt till Eolus tidigare projekt Jenåsen, vilket innebär att Eolus är väl medvetna om områdets förutsättningar och de bästa tillvägagångssätten för byggnationen. Det i kombination med PPA-avtalet bör generera en stabil lönsamhet för projektet. Vi höjer motiverat värde till 200–210 kr (190–200) och förblir positiva till Eolus.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 29-06-2021 kl. 11:00: https://docs.penser.se/a/2049/Eolus2021-06-29bm.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.epaccess.se

MFN