Penser Access: Bra snurr i verksamheten - Bio-Works Technologies

2022-04-22 11:00:00

Stark tillväxt
Bolagets verksamhetsuppdatering för Q1 2022 (full rapportering sker på halvårsbasis) visar på en stark tillväxt om 135% och nettoomsättningen steg till 6,0 mkr (2,5). Utvecklingen var särskilt stark i Nordamerika där nettoomsättningen ökade till 3,2 mkr (0,2). I Asien uppgick nettoomsättningen till 0,8 mkr (0,3) och på övriga marknader på samma nivåer som i fjol 2,0 mkr (2,0).

Bra orderbok
Vid utgången av Q1 2022 uppger bolaget att orderbokens värde uppgick till 8,4 mkr, en ökning med 1,5 mkr sedan utgången av 2021. Det ger oss en indikation om en orderingång på 7,5 mkr (8,3) för perioden. Under första kvartalet har distributionsnätverket utökats till Irland och Frankrike. En lansering av för-packade kolonner väntas under Q2'22, som blir ett viktigt nytt erbjudande för att driva upp tillväxten under resten av året.

Betydande uppsida
Det var en sammantaget bra verksamhetsuppdatering som bolaget levererade. Den ger oss konfidens om att bolaget är på rätt väg att kunna nå våra prognoser för innevarande år. Vi upprepar vårt motiverade värde på 27-28 kr.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 22-04-2022 kl. 08:48: https://docs.penser.se/a/2713/Q12022biowks.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN