Penser Access: Bra resultat under svåra omständigheter - ITAB Shop Concept

2022-07-14 11:00:00

Utmanande omvärldsfaktorer Q2'22
ITAB rapporterade en EBIT på 55 mkr (38), 79 mkr (81) exklusive jämförelsestörande poster för Q2'22. Organisk tillväxt på 10% var framför allt drivet av prishöjningar. Miljön har varit utmanande med hög kostnadsinflation, komponentbrist, avveckling av verksamhet i Ryssland och hög kapitalbindning i form av höga råmaterialpriser. På kundsidan börjar viss tveksamhet inför framtiden visa sig, enligt bolaget.

Sänkta prognoser på grund av sämre konsumentkonjunktur
Vi anser att ITAB fortsätter sin resa mot en mer lönsam och snabbväxande aktör. One ITAB är emellertid i stort sett avslutat vad gäller kostnadsbesparingar. Nuvarande nivåer på marginaler, i kombination med en svagare konsumentkonjunktur och övriga utbudsstörande faktorer, såsom höga råmaterialpriser, föranleder sänkta EBITDA-prognoser för perioden -22e till -24e med 9%, 28% och 25%.

Låg värdering och förbättrad vinsttillväxt
Vi sänker vårt motiverade värde till 19,5-20,5 (25,5-26,5), vilket baseras på vårt DCF-värde på 20 kr. Bolaget har hittills inte fullt ut lyckats kompensera för kostandsinflation, men i takt med att råvarupriser fortsätter att normaliseras, i kombination med att One ITAB fortsätter att leverera, bedömer vi att underliggande vinsttillväxt återvänder vilket skapar förutsättningar för omvärdering.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 14-07-2022 kl. 09:00: https://docs.penser.se/a/2923/ITAB_Q2_2022.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN