Penser Access: Bra fart på kommersialiseringen - Calliditas Therapeutics

2023-02-24 11:00:00

Rapportkommentar
Calliditas släppte under torsdagen en rapport som slog våra försäljningsestimat, men med en något lägre produktförsäljning än väntat. Försäljningen i kvartalet kom in på 429 mkr (EPB est: 388 mkr), vilket till stor del var drivet av milstolpebetalningar från partners. Produktförsäljningen av TARPEYO i USA kom in på 167 mkr (EPB est: 190 mkr). Rörelseresultatet kom in på 33 mkr (EPB est: 66 mkr).

Fortsatt bra momentum i kommersialiseringen
Arbetet med den kommersiella upptrappningen av TARPEYO i USA går fortsatt starkt och i slutet av kvartalet uppgick antal patientregistreringar till 1 039 och antalet unika förskrivande läkare till 642 - en tillväxt med 42% respektive 34% jämfört med slutet av Q3.
 
Guidning kring TARPEYO-försäljning under 2023
Calliditas guidar för en försäljning av TARPEYO i USA om 120–150 musd under 2023. Våra tidigare estimat var 152 musd för 2023. Mot bakgrund av guidningen har vi valt att vara konservativa och sänka våra försäljningsestimat för 2023 och 2024. Vi har även höjt våra antaganden för kostnader relaterad till försäljning och marknadsföring baserat på den ökade basen vi såg under det fjärde kvartalet.

Våra estimatändringar har en negativ effekt på vårt motiverade värde som nu uppgår till 280–290 kronor per aktie (300–310). Vi vill betona att vi fortsatt tror på bolaget och ser aktien som en av de mest attraktiva inom svensk biotech på 12–24 mån sikt. I mitten av mars förväntas data från del B av Nefigard-studien att presenteras – ett binärt event som kommer ha en stor kurspåverkan på Calliditas-aktien.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 24-02-2023 kl. 09:59: https://docs.penser.se/a/3538/CALTX20230224_PDF.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN