Penser Access: Börjar ser ljusare ut för Premium Snacks.

2021-05-21 11:20:00

17% tillväxt inom förpackade varumärken
Försäljningen uppgick till 76 mkr (82), vilket var ca 10 mkr under vår förväntan. Detta förklaras delvis av pandemins påverkan på lösviktsortimentet, som sjönk 26% under Q1. Bruttomarginalen steg till 41,5% (35,0), 3,5 procentenheter över vår förväntan. Avvikelsen ligger i en starkare utveckling inom förpackade varumärken. Detta resulterade i en EBITDA om 2,7 mkr (0,8), ca 2 mkr under vår förväntan.
Breddar sortimentet samt säkrar nya avtal med ICA
Bolaget har under kvartalet lyckats förnya ett treårsavtal med ICA Maxi Öst (17 Maxibutiker i Storstockholm). Värdet på avtalet uppskattas till 25 mkr per år och är enligt oss ett positivt signalvärde för att Premium Snacks fortsatt har ett attraktivt koncept. För att bredda sitt sortiment har bolaget även lanserat sex nya artiklar inom varumärket Exotic Snacks samt två inom Gårdschips.
Små justeringar i estimaten
Efter rapporten justerar vi ned vårt EPS-estimat för '21e samt för '22e drivet av utebliven försäljning. Bolaget guidar fortsatt för att nå en försäljning om >330 mkr under 2021 och en EBITDA om >20 mkr. Vi räknar med något högre antaganden givet den starka tillväxten inom förpackade varumärken samt starkare samarbeten med bl.a. Kaufland och Dagrofa. Vi bibehåller vårt motiverade värde för Premium Snacks på 10–11 kr.

Läs den fullständiga analysen: https://docs.penser.se/a/1969/SNX20210521.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se 

MFN