Penser Access: Blandade indikationer i Q3 - Beijer Alma

2022-11-01 11:00:00

Starka bidrag från förvärv
Beijer Alma omsatte 1 483 mkr i Q3, motsvarande en tillväxt y/y om 31%. Valutaeffekter och den starka förvärvstakten var starka drivare av tillväxten, och den organiska tillväxten y/y var 3%. Inom Lesjöfors var chassisegmentet belastat av bl.a. de stoppade leveranserna till Ryssland, samtidigt som segmentet industrifjädrar såg en stark efterfrågan i kvartalet. Tillväxten i Beijer Tech för Q3 uppgick till 32%, varav den organiska tillväxten var starka 19%. Trots den starka organiska omsättningstillväxten i Beijer Tech växer orderboken 9% och utgjorde ca 82% av omsättningen för dotterbolaget i kvartalet.

Marginalpress från chassifjädrar
Bruttomarginalen uppgick till 27% (34%) vilket drevs av den minskade omsättningen inom chassifjädrar. Rörelsemarginalen i kvartalet var 14% (17% Q3’21 justerat för engångsposten om 45 mkr), vilket primärt förklaras av minskad försäljning inom Lesjöfors till Ryssland samt andra marknader som Storbritannien och Tyskland. Rörelsemarginalen i Lesjöfors (justerat för engångsposter) var 16% (21%). Beijer Tech stärkte rörelsemarginalen y/y till 12% (10%).
 
Estimatjusteringar
Vi noterar flera datapunkter som indikerar en fortsatt avmattning inom flera industrier på bred front i Europa. Trots att Beijer Alma och särskilt Beijer Tech under Q3 växer organiskt, väljer vi att justera våra prognoser för att reflektera en avmattning. Vi ser ett nytt motiverat värde om 190 – 195 kr per aktie (220 – 225 kr). Vi bedömer dock fortsatt att Beijer Almas accelererade förvärvstakt de senaste åren inte reflekteras i multipeln, och ser fortsatt förvärv som en attraktiv potential för värdeskapande.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 01-11-2022 kl. 09:10: https://docs.penser.se/a/3160/BEIA20221101.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN