Penser Access: Avyttrar Habia Cable - Beijer Alma

2022-07-06 11:30:00

Beijer Alma meddelar att man ingått avtal om att avyttra dotterbolaget Habia Cable till tyska HEW-KABEL Holding GmbH. Beijer Alma meddelade i februari i år att man såg över ägandet av Habia och därmed har det varit offentligt att Beijer Alma sökt en köpare av dotterbolaget. Värderingen är 910 mkr vilket motsvarar 1,1x Habia Cables omsättning för 2021 samt 14x rörelseresultatet. Habia Cable utgjorde 15% av Beijer Almas omsättning 2021.

Vi ser positivt på avyttringen, främst av tre anledningar. För det första minskar cyklikaliteten i Beijer Alma, eftersom Habia Cable historiskt haft volatila intäkter relativt övriga dotterbolag. För det andra kommer rörelsemarginalen för koncernen att stärkas, allt annat lika. För det tredje ser vi värderingen som attraktiv. I vår analys från april värderade vi Habia Cable till ca 1 000 mkr. Prislappen är därmed inom ~10% från vår värdering och därmed i stort är i linje med våra förväntningar samt hur jämförelsebolag värderas. Vi återkommer med en fördjupad kommentar samt uppdaterade estimat. Tills vidare hänvisar vi till vår analys från april som specifikt berör avyttringen.

SV: https://docs.penser.se/a/2706/BEIA20220414.pdf
ENG: https://docs.penser.se/a/2708/BEIA20220414eng.pdf

Läs den fullständiga analysen, publicerad 06-07-2022 kl. 07:44: https://docs.penser.se/a/2706/BEIA20220414.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN