Pengarna lämnar Schweiz

Publicerad 2012-09-26 09:25

Skatteparadis Den 5 augusti trädde ett nytt skatteavtal om informationsutbyte med det gamla skatteparadiset Schweiz i kraft. Det har fått trenden med att gömda pengar tas hem till Sverige att stärkas. Det skriver Dagens industri.

Det nya avtalet ökar Skatteverkets möjligheter att undersöka om oskattade pengar göms på konton i Schweiz. Och det finns fler anledningar till att pengar nu plockas hem från alplandet.

– Schweiziska banker är utsatta för ett betydande tryck från exempelvis Tyskland, USA och Frankrike. Läckor från schweiziska banker till myndigheter i andra länder har ökat markant, säger Staffan Andersson, skatteexpert på advokatbyrån Bird & Bird till Di.

På Skatteverket arbetar 200 personer direkt med kontrollen av inkomster och kapital utomlands. Avtalet med Schweiz är bara ett i en lång rad avtal som tecknats med andra länder de senaste åren. Dessa har lett till att mängden frivilliga rättelser som kommer in till Skatteverket har ökat dramatiskt.

Från 2010 och framåt har det kommit in fler än 2 700 rättelser till Skatteverket, vilket resulterat i 1,1 miljarder kr i skatt. Omkring hälften av rättelserna har kommit från Schweiz, detta trots att avtalet inte trädde i kraft förrän i augusti i år.

En annan anledning till att antalet frivilliga rättelser kan komma att öka nästa år är att det då gått mer än fem år sedan förmögenhetsskatten avskaffades. Detta innebär att ingen retroaktiv förmögenhetsskatt kan tas ut från och med 2013.

Skatteverket har uppskattat att pengar som göms undan i skatteparadis leder till att 12-15 miljarder kr om året undanhålls från skatt.

Om man lämnar in en frivillig rättelse till skatteverket slipper man skattetillägg och åtal för skattebrott.