Rapporter Byggbolaget Peabs rörelseresultat blev 853 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2022. Väntat var ett rörelseresultat på 858 miljoner, enligt en sammanställning av analytikerestimat gjort av Infront.

Rörelsemarginalen var 5,0 procent, mot väntade 5,0 procent.

Nettoomsättningen blev 17 048 miljoner, mot väntade 17 239 miljoner. Orderingången uppgick till 10 455 miljoner kronor under kvartalet, jämfört med väntade 12 630 miljoner.

En utdelning på 4,00 kronor per aktie föreslås för helåret 2022, mot väntat 4,87. För 2021 var utdelningen 5,00 kronor.