Rapport Byggbolaget Peabs rörelseresultat blev 863 miljoner kr i det fjärde kvartalet. Infront Datas snittestimat låg på 832 miljoner. Nettoomsättningen blev 14.845 miljoner, mot snittprognosen på 16.165 miljoner.

Orderingången uppgick till 10.451 miljoner kr under kvartalet, mot väntade 11.336 miljoner.

Utdelningen föreslås bli 4,20 kr per aktie (4,00), att jämföra med förväntade 4,23 kr.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.