Rapport Byggbolaget Peabs rörelseresultat blev 677 miljoner kronor i det andra kvartalet. Väntat var ett rörelseresultat på 649 miljoner, enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen blev 13 453 miljoner, mot väntade 14 039 miljoner.

Orderingången uppgick till 16 257 miljoner kr under kvartalet, mot väntade 15 807 miljoner.

I Peabs orderingång skedde en ökning av anläggningsprojekt medan övrigt husbyggande fortsatt att kompensera för lägre volymer från egenutvecklade bostadsprojekt inom affärsområdet Bygg.

Det skriver Jesper Göransson i halvårsrapportens vd-ord.

”Ett flertal stora projekt, som vi arbetat med en längre tid, kontrakterades under andra kvartalet och förstärker och förlänger vår orderstock”, skriver vd:n.

Orderstocken uppgick till 47,5 miljarder kronor vid halvårsskiftet och den ”har en bra spridning vad gäller produkt och geografi”, anser Jesper Göransson.

”Vårt utgångsläge är positivt med en välfylld orderstock, en bra projektmix, en väldimensionerad byggrättsportfölj samt en stark finansiell ställning. Marknadssituationen är fortsatt positiv med en stabil efterfrågan på totalmarknaderna i Sverige, Norge och Finland. Vår bredd i verksamheten gör också att vi kan möta nedgångar inom vissa produktområden med uppgångar inom andra”, fortsätter han.

Peabs rörelseresultat om 677 miljoner kronor i det andra kvartalet, var 4 procent högre än förväntade 649 miljoner kronor, enligt SME Direkt. Omsättningen på 13.453 miljoner kronor var dock 4 procent lägre än förväntat.

Framför allt var det inom projektutveckling, som primärt består av bostadsutveckling, som intäkterna överraskade negativt. Samtidigt var detta affärsområdes lönsamhet klart högre än förväntat. Dess rörelseresultat om 174 miljoner kronor kan ställas mot konsensus på 139 miljoner kronor.

Bolaget sålde 391 bostäder i det gångna kvartalet (669 det andra kvartalet 2017) och startade produktion av 559 enheter (968). Merparten av produktionsstarterna skedde ”utanför huvudstadsområdena”, framgår det i rapporten.

”Avmattningen på bostadsrättsmarknaden har påverkat även andra kvartalet i form av en lägre aktivitet, framför allt i Stockholm”, påpekar Jesper Göransson.

Att omsättningen inom bostadsutveckling minskade i det gångna kvartalet ”är en följd av färre överlämnade projekt i Norge och Finland”, heter det vidare i rapporten.

Vid halvårsskiftet hade Peab 6 020 bostäder i produktion, varav 64 procent var sålt. Det kan jämföras med 6 265 enheter respektive 68 procent kvartalsskiftet före.

Utanför bygget av bostadsrätter påpekar Peab-vd:n att efterfrågan på hyresrättsprojekt från externa beställare fortsatt är god.

”Detta gäller traditionella hyresrätter såväl som olika typer av kategoriboende, som exempelvis studentbostäder”, skriver han.