Peab sämre än väntat

Publicerad 2011-08-23 19:45

Byggbolagets resultat på 338 miljoner kr för andra kvartalet var betydligt sämre än förväntat. Det var hela 25 procent sämre än prognosen på 448 miljoner. Aktien faller tungt på börsen.

Peabs resultat före skatt blev 338 miljoner kronor i det andra kvartalet 2011 (424).

Det var 25 procent sämre än de 448 miljoner analytikerna i snitt hade räknat med, enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen blev 11.030 miljoner (10.283), mot väntade 11.163 miljoner, och rörelseresultatet var 427 miljoner kronor (499). Väntat var 551 miljoner. Det gav koncernen en rörelsemarginal på 3,9 procent (4,9), mot väntade 4,9 procent.

Nettoresultatet blev 250 miljoner (315), motsvarande 0:87 kronor per aktie efter utspädning (1:09).

Peabs orderingång uppgick till 11.027 miljoner kronor i kvartalet (10.570), mot väntade 9.540 miljoner.

Vid utgången av juni ökade orderstocken till 31.515 miljoner kronor, mot 29.689 miljoner kronor den 31 mars.

Peabs räntebärande nettoskuld steg till 7.581 miljoner kronor, jämfört med 6.326 miljoner den sista mars.

Siffrorna avser Peabs legala redovisning, enligt Ifric.

DIREKT